PREM dekhau 6u…

Koine hu fakt PREM dekhau 6u
koine hu vahem dekhau 6u
chal
hu amno am 6u
prashn a 6e ke tane kem dekhau 6u?

No comments:

Post a Comment