Khabar N Hati…

Kari hati sruvat 1 nani gammat thi
gammat dard bani jase a mane khabar n hati
jota hata ame tamne 1 shokh khatar
shokh PREM bani jase a mane khabar n hati.

No comments:

Post a Comment