શાહરુખ ખાન ગુજરાતી કુટુંબમા જન્મ્યો હોત તો એની ગુજરાતી ફિલ્મો ના નામ કેવા હોત?

શાહરુખ ખાન ગુજરાતી કુટુંબમા જન્મ્યો હોત તો એની ગુજરાતી ફિલ્મો ના નામ કેવા હોત


રાજુ બન ગયા જેન્ટલ મેન – રાજુડીયો સુધરી ગયો


કભી હા કભી ના – આનાકાની


...ફીર ભી દિલ હૈ હિન્દુસ્તાની – આપણે તો ભૈ ગોમડીયા


ચલતે ચલતે – હેંડ ભૈ હેંડ


માય નેમ ઇસ ખાન- મારું નામ પટેલ છે


ડોન- માથા ભારી


બિલ્લુ બાર્બર- મંગો વાળંદ


યેસ બોસ- હા બાપુ હા -


દિલ તો પાગલ હૈ- હૈયું તો ઘેલું છે -


દિલવાલે દુલ્હનિયા લે જાયેંગે- જીગર વાળો બાયડી લયી જાહે


બાજીગર- ભાયડો -


રબ ને બનાદી જોડી- ભગવાને મેળ પાડ્યો


વીર જ્હારા- પોપટ – મેના