Najar Thi Najar Mali…

Najar thi najar mli a par thi
harpal mara par prabhav 6 taro
bdhu 6 mara jode bas abhav 6 taro
koy no nthi duniya ma ne
6tay mara par ‘HAKDAV’ 6 taro

No comments:

Post a Comment