સ્ટુડન્ટની સાચી ડેફીનેશન

સ્ટુડન્ટએ નથી જે પરીક્ષા પહેલા બૂક વાંચે છે.
સ્ટુડન્ટએ નથી જે પરીક્ષા પહેલા બૂક વાંચે છે.
સ્ટુડન્ટએ છે જે પરીક્ષામાં નવી બૂક લખે છે !!!!!

ચંદ્ર પર ગુલાબ મોકલવું હોય તો શું કરવાનું ?

જાવાબ આપજો : આપણે ચંદ્ર પર ગુલાબ મોકલવું હોય તો શું કરવાનું ?
...

......

....કશું નહિ. માત્ર કહેવાનું : “ગુલાબ-જા-મુન !”

પુરુષનું તો ભાગ્ય જ ખરાબ છે ભાઇ


જયારે તે ગરીબ હોય છે ત્યારે તે પરણવાના વિચાર કરે છે અને જયારે પૈસાદાર થઇ જાય છે ત્યારે છુટાછેડાનો વિચાર કરે છે.
જયારે એ ગરીબ હોય ત્યારે એની પત્ની એની સેક્રેટરી બની જાય છે અને જયારે એ પૈસાદાર થઇ જાય છે ત્યારે એની સેક્રેટરી એની પત્ની બની જાય છે.

રજનીકાન્તનું એક ઓર RESUME!!

નામ :
રજનીકાંત..
શોખ:
જીવતા વાઘ ના દાંત ને એકઠા કરવા અને ખુલ્લા હાથે થી બંદુક ની ગોળીઓ પકડવી….
મારો રેકોર્ડ :
૧૦ હાથી સાથે ની લડાઈ કરવી અને અને ૯ ના તો નાક તોડી નાખવા….
ગ્રેટેસ્ટ એચીવમેન્ટ :
જયારે આફ્રિકા માં લાવારસ ફાટ્યો ત્યારે તેને એકલે હાથે આફ્રિકન સમુદ્ર માંથી ડોલ ભરી ભરી ને ફક્ત ૦.૦૦૦૩ માઈક્રો સેકંડ માં ઓલવી કાઢ્યો..
જીવન માં એક નાનું એવું કરેલ કામ :
ટી-સુનામી વખતે એક હાથે દરિયો તરી ને બીજે કાંઠે પહોચવું..
જીવન ની ગમગીન ક્ષણ :
જયારે એક મુક્કા થી જુરાસિક પાર્કનાં ૧૦૦ ડાયનાસોર ને મારવાનો પ્રયત્ન કરેલ, ત્યારે નસીબ જોર નહિં કરતા હોય અને ૯૯ જ મર્યા..
જીવન ની ગૌરવ લેવા જેવી ક્ષણ :
કોબ્રા નું મને કરડવું અને ક્ષણ માં તેનું મૃત્યુ થવું..
જીવન માં મને ન ગમતી એક વાત :
“ જીવન માં બધું કરવું પણ ક્યારેય ખોટા દેખાડા તો ન જ કરવા!”