સર રવીન્દ્ર જાડેજા v/s રજનીકાંત

સર રવીન્દ્ર જાડેજાને યાદ કરીને :
=========================

સર રવિન્દ્ર જાડેજાઃ કાલે હું જંગલમાં ભૂલો પડી ગયો હતો અને સામો વાઘ મળી ગયો. અમારી વચ્ચે બહુ ઝપાઝપી થઈ.

રજનીકાંતઃ પછી શું થયું?

સર રવિન્દ્ર જાડેજાઃ પછી શું થાય... હું ભાગી ગયો.

રજનીકાંતઃ હે... હે... હે... બીકણ..! હું હોત તો...

સર રવિન્દ્ર જાડેજાઃ અબે ચૂપ,. હું વાઘનો જાન બચાવવા માટે ભાગ્યો હતો, કારણ કે દેશમાં માત્ર ૧૪૧૧ વાઘ જ બચ્યા છે. બાકી બધા મને ઓળખે જ છે.


==================
સૌજન્ય : ચિત્રલેખા

Sunny Leone - NEW Ad of Pepsi : Bollywood Version

NEW Ad of Pepsi : Bollywood Version

Sunny Leone takes Pepsi from changing room of senior actresses...Katrina : Hello what are you doing in the changing room of senior actresses....

Sunny : Was feeling thirsty so came to take Pepsi.

Kareena : Did u take our permission before entering?

Sunny : Permission for Pepsi?

Deepika : How dare u argue with your seniors...

Sunny : Well I think we all are in same field so why this discrimination??

Priyanka : so u think tumhare or hamare bich mein koi fark nahi hai???

Sunny : Farak to hai.... Main app logo ki film mein kabhi bhi aa sakti hu, per aap log meri film mein kabhi nahi aa sakti... :P

Sunny Leone Rocked... Others Shocked
—-------------------------------------------------