Gujarati Shayari

ન ચાલો મારી આગળ,

કદાચ હું તમારી સાથે પગલા ન ચાલી શકુ,

ન ચાલો મારી પાછળ,

કદાચ હું તમારી આગેવાની ન કરી શકુ,

ચાલો મારી સાથો સાથ,

હું તમારો મિત્ર બની શકુ...

No comments:

Post a Comment