Student Vs. Teacher - સર નાં ભુક્કા કાઢી નાખ્યા

વિદ્યાર્થી : એક ગધેડા ને એક ખુણા માં એક મીટર ના દોરડા થી બાંધ્યો છે,

અને તેના થી ૩ મીટર દુર ઘાસ રાખી દીધું તો કહી શકો કે તે કેમ ખાશે?

સર : વિચારવું પડશે??? હમમમ…

વિદ્યાર્થી : સર, વિચારો વિચારો…

.

.

.

થોડી વાર પછી…

.

વિદ્યાર્થી : સર, હાર માની લીધી ને!!

સર : હા, માની લીધી…પણ જવાબ તો કે!!

વિદ્યાર્થી : એમાં જવાબ શું આપવાનો સર… ગધેડા એ પણ હાર માની લીધી…

No comments:

Post a Comment