Tara PREM ma…

Sanam Tara Prem ma Pagal Bani Betha,
Najro Kera Tir Thi Gayal Bani Betha,
Mandu Dai Tamne Mara Banavi Betha,
Jivan Tara PREM ma Nyo6avar Kari Betha.

No comments:

Post a Comment