PYAR Tamaro…

Tame Mane Jivata Shikhvadi Didhu,
PREM Na Rasta Par Chalta Shikhvadi Didhu,
Jayar Thi Malyo PYAR Tamaro…
Dukh Ma Pan Hasta Shikhvadi Didhu.

No comments:

Post a Comment