Tara PREM Ma…

PREM Ni Amne ‘KADAR’ Kya Rakhi 6e,
DIL Ni Amne ‘KHABAR’ Kya Rakhi 6e,
Me Kahyu Mari Jaish Tara PREM Ma,
Amne Pu6yu ‘KABAR’ Kya Rakhi 6e?

No comments:

Post a Comment