Tari Mithi Nazar No...

Duniya Kalo Naag 6e To Hu Madari 6u,
Lion ne sathe lahine faru Tevo Shikari 6u,
Sodagar Hu Pura Aalam No
Pan Tari Mithi Nazar No Bhakari 6u.

No comments:

Post a Comment