આજની સત્ય હકીકત

😄😃😀😝😀😃😄
' લોકો ગમે તેવા તેલમાં તળેલા વડા-સમોસા ખાય છે....
ગટર ના પાણી થી ભરેલી પાણીપુરી ખાય છે....
ફૂટપાથ પર ઉડતી ઘૂળ પાસે ભાજીપાઉં ખાય છે....
કોક અને પેપ્સી નું ઝેર રુપિયા ખર્ચી ને પેટ મા ઉતારે છે....
સિગારેટ ફંકે છે , તમાકુ ચાવે છે, માવા ખાઈ પિચકારીઓ મારે છે....
પણ જયારે ડૉકટર કંઇ દવા લખી આપે તો પૂંછે છે: સાહેબ, આની કંઇ સાઈડ-ઈફેક્ટ તો નહી થાય ને ?'😄😃

No comments:

Post a Comment