"HU TANE CHAHU 6U"

Koi PREM ma Ke 6e
Koi VHEM ma Ke 6e
Koi GUSSA ma Ke 6e
Koi TO6ADATA  Ke 6e
Koi NEN ma Ke 6e
Koi VEN ma Ke 6e
Ane
Koi Vali SNEH ma Ke 6e
Ke
"HU TANE CHAHU 6U"

No comments:

Post a Comment