ENI YAD MA...

PAMVA KARTA KHOVANI MAJA KAI OR 6
BANDH AAKHO E JOVANI MAJA KAI OR 6
AASU SHABDO BANYA
NE
SHABDO BANYA "GAJAL"
ENI YAD MA ROVANI MAJA KAI OR 6.

No comments:

Post a Comment