Tane Yaad Karu 6u...

A Dost Mane Tari Dosti Par Garv 6e,
Darek Pal Tane Yaad Karu 6u,
Mane Khabar Nathi Pan Gharvara Kahe 6e ke
Hu Ungh Ma Pan Tari Sathe Vaat Karu 6u.

No comments:

Post a Comment