Aankho Radi Padi...

Aankho Radi Padi Ne Relay Chhe Awaj,
Chhe Bandh Honth Toy Vahi Jay Chhe Awaj,
Bolya Tame A Vatne Varso Thai Gaya,
Dilma Hjiye Kem Padghay Chhe Awaj.

No comments:

Post a Comment